Popis: Lékaři v Německu ?!

Lékaři v Německu ?!

Tento web má sloužit jako zdroj informací všem lékařům, kteří se rozhodli z nějakého důvodu pracovat v zahraničí.


Pro začátek jen heslovitě:


Hledání místa:

Existuje více možností jak se dostat k nabídkám práce v Německu:

 1. Na vlastní pěst

  Díky internetu, dnes stačí do vyhledávače (např. Google, apod.) napsat „Krankenhaus, název města“ nebo „Klinik, název města“ a zvolit název města podle toho zda chceme do většího města, do okresní nemocnice či například do nemocnice v blízkosti české státní hranice. Pokud nemáte žádné konkrétní město či místo nebo oblast, kde se chcete ucházet o práci, začněte s městy která znáte (např. Mnichov, Berlin, Nürnberg, Heidelberg, Düsseldorf, Frankfurt, Regensburg, ... . atd. - možností je velice mnoho). Pokud budeme hledat klasicky v celém internetu, získáme odkazy na webové stránky nemocnic v zadaném městě.

  Když budeme hledat na Google maps třeba výraz „klinik,“, objeví se nám celá mapa Německa pokrytá červenými tečkami, které představují umístění jednotlivých nemocnic na mapě.

  Zpravidla každá nemocnice má na svém webu sekci s nabídkou pracovních míst. Nejčastěji se k nim dostanete přes nabídky „Stellenangebote“, „aktuell“, „Jobs“, „Jobbörse“, „Karriere“ a podobně. I když některá nemocnice nemá v nabídce zrovna váš obor, neznamená to, že by nepotřebovala další lékaře a nic neztratíte, pokud pošlete vaši žádost (=Bewerbung) i tam.

  Hierarchie lékařských postů je, zjednodušeně, následující:

  • Assistenzarzt (Arzt in Weiterbildung) = AA, ASA = neatestovaný lékař, absolvent,
  • Facharzt = FA = atestovaný lékař, specialista v oboru,
  • Oberarzt = OA = primář (leitender Oberarzt = vedoucí primář),
  • Chefarzt = CA = šéf oddělení.

  Další možností jsou inzeráty německých nemocnic. Ty najdete například v „Deutsches Ärzteblatt“ – týdeník německých lékařů. Dostávají ho všichni lékaři registrovaní u německé lékařské komory, takže i všichni čeští lékaři, kteří již v Německu pracují. Více jak polovinu každého výtisku zabírá nabídka pracovních míst pro lékaře a jiné zdravotnické pracovníky. Tyto nabídky můžete taky prohledávat zde:

  Mezi další burzy pracovních míst patří:

  zde si například můžete filtrovat nabídky podle jména zaměstnavatele = Arbeitgeber A-Z, spolkové země = Bundesland, hledané pozice = Hierarchiestufe(absolvent,specialista,atd.), kliniky která práci nabízí = Kliniken, hledaného oboru = Spezialisierung/Fachrichtung, případně podle zadávající agentury (Lieferanten), což je ale jen zlomek ze všech nabídek na tomto webu.

 2. Pomocí zprostředkovatelské agentury

  Agentura vám pomůže se spoustou věcí a na první pohled se to zdá jako ideální řešení. Jste však odkázáni na nabídku míst, kterou disponuje agentura. Podle nám dostupných informací se tak člověk dostane hlavně do menších okresních špitálů ve východním Německu. Je hezké, že dostanete např. možnost 3 měsíce bydlet na personální ubytovně, pravidelné kapesné, chodit se do nemocnice koukat a zároveň si udělat intenzivní kurs němčiny – to vše předtím než naostro nastoupíte na oddělení. Nicméně to všechno za vás platí nemocnice, takže potom musíte podepsat i smlouvu, že tam nastoupíte a budete pracovat právě v této nemocnici. Po vystudování medicíny z vás přece nejsou malé děti a s trochou trpělivosti a doufejme i rad z našeho webu, si vše potřebné vyřídíte i sami.


Jak se ucházet o místo

Našli jste nabídku pracovního místa podle vašich představ a možností – a co teď? Je potřeba zaslat tzv. Bewerbung, kterým se budete o dané místo ucházet. Standartně se žádosti o místo posílají písemnou formou v podobě doporučeného dopisu.

Co všechno by měla taková žádost obsahovat? Oslovení, stručný popis vaší situace (kdy a kde jsem promoval, případně kolik let praxe a na jakém oddělení jsem získal) a vyjádření vašeho zájmu pracovat na příslušném oddělení příslušné nemocnice. V příloze potom zaslat nejlépe EU-standardizovaný životopis, scan/fotku originálu vašeho VŠ diplomu a scany dalších důležitých dokumentů podle vašeho uvážení (potvrzení o zahraničních stážích, potvrzení o praxi v oboru, ...). Před odesláním si nechejte „Bewerbung“ ještě zkontrolovat někým, kdo ovládá německý jazyk nebo je rodilý mluvčí.

Pokud o vás nemocnice bude mít zájem, odpoví vám na váš Bewerbung a navrhne termín přijímacího pohovoru (= Vorstellungsgespräch). Doporučujeme se na pohovor dostavit s časovým předstihem a zjistit si kde přesně je to správné oddělení, resp. kancelář šéfa. Dochvilnost je v těchto případech velice důležitá. U pohovoru jsou zpravidla přítomni šéf oddělení (Chefarzt) a lidé z personálního oddělení.

Mezi často kladené dotazy patří:

Pokud jste rozhodnutí jít pracovat do Německa, některé dokumenty se vyplatí začít vyřizovat co nejdříve i před přijímacím pohovorem. Jsou to především Sprachdiplom o znalosti německého jazyka na úrovni minimálně B2 (podle hodnocení Goethe-Institutu) a Potvrzení o konformitě od MZ ČR – bližší info viz.níže)

Na konci pohovoru vám zpravidla šéf oddělení sdělí, že v příštích dnech až týdnech dostanete zprávu o tom, jak se nemocnice rozhodla. Popřípadě vám již na konci pohovoru prozradí, že o vás mají zájem a že co nejdříve obdržíte seznam potřebných dokumentů a potvrzení, potřebných pro započetí a vykonávání vašeho povolání za hranicemi.


Co všechno budete potřebovat?

Požadavky se mohou lišit jak v jednotlivých spolkových zemích, tak i v jednotlivých nemocnicích. Nejdůležitější je získat tzv. „Approbation“, což je dokument povolující vám vykonávat lékařskou činnost na území Německa. Pokud ji získáte, máte z poloviny vyhráno.

Approbation vydávají místní krajské úřady a jejich požadavky a seznam dokumentů potřebných pro vystavení Approbation se mohou lišit.

Zde najdete seznam spolkových zemí s adresami příslušných úřadů, které vystavují Approbation pro určitou spolkovou zemi. Zpravidla na jejich internetových stránkách najdete sekci „Formulare“ a v ní potom např. „Gesundheit“, kde se dají stáhnout žádosti o vystavení Approbation pro lékaře, vystudované v jiných zemích EU.

Popis: bundesaerztekammerp
http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/Approbationsbehoerden20100809.pdf

Pro představu pár příkladů:

Následuje podrobnější popis jednotlivých dokumentů, které pravděpodobně budou vyžadovat všechny spolkové země pro vystavení Approbation:

 1. Doklad o dokončeném lékařském vzdělání (Diplom,Prüfungszeugnis)

  Diplom přeložený z latiny do češtiny a poté z češtiny do němčiny, případně rovnou z latiny do němčiny, překlad opatřený tzv. Apostillou - v Praze provádí např. I.L.T.S.  www.ilts.cz - cena přibližně kolem 3000 Kč, doporučujeme předtím diplom zmenšit na kopírce na velikost A4 a tuto kopii notářsky ověřit (cena se počítá po A4). Teprve notářsky ověřenou kopii nechat přeložit, protože k ní potom bude připevněn překlad a Apostilla.

 2. Potvrzení o konformitě (Konformitätsbescheinigung) - Pravděpodobně nutné pro všechny, jejichž studium medicíny začalo před vstupem ČR do EU  (1.května 2004)

  Vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR, žádost ke stažení najdete zde:

  Přílohy k žádosti:

  • úředně ověřená kopie VŠ diplomu nebo potvrzení o ukončení studia = potvrzení o ukončení studia vám bezplatně před promocí vystavilo vaše studijní oddělení, tudíž nemusíte platit za ověření kopie diplomu,
  • úředně ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce (tzv. Dodatek k diplomu),
  • příp. úředně ověřená kopie diplomu o specializaci – atestaci,
  • příp. kopie dokladu o získané specializované způsobilosti,
  • neověřená kopie průkazu totožnosti,
  • kopie oddacího listu (pouze u žen při změně jména),
  • potvrzení zaměstnavatele o délce praxe v ČR,
  • kolek v hodnotě 500 Kč.

  Kompletní žádost zaslat na uvedenou adresu nebo doručit osobně, je dobré se průběžně informovat o průběhu vystavení žádosti kvůli co možná nejrychlejšímu vyřízení (např. pokud již máte pracovní místo).

 3. Životopis (Lebenslauf) – použijte EU-standardizovaný životopis z vašeho „Bewerbung“ (viz. výše)

 4. platný průkaz státní příslušnosti – v ČR není možno získat ověřenou kopii OP nebo Cestovního pasu, zpravidla stačí přiložit fotokopii nejlépe obou těchto dokladů a připojit vysvětlení, že to v ČR není možné

 5. Rodný list / Listina o původu (Geburtsurkunde / Abstammungsurkunde) – opět platí, že v ČR nezískáte ověřenou kopii rodného listu

 6. Potvrzení trvalého bydliště ( Meldebescheinigung) v zahraničí – vystavuje příslušný městský úřad

 7. Výpis z rejstříku trestů (Führungszeugnis Belegart „O“ ) – v Německu i pro občany ČR vystavuje Bundesamt für Justiz se sídlem v Bonnu

  Na této internetové stránce najdete linky na stažení písemné žádosti o vydání Führungszeugnis. Přílohou je (v ČR neověřená) fotokopie OP nebo pasu, která bude nadto ještě podepsána osobou podávající žádost o Führungszeugnis. Poplatek činí 13 Eur a doporučujeme ho zaplatit převodem na uvedený účet např. přes Internet-banking s tím, že si necháte na mail zaslat potvrzení o převodu, to posléze vytisknete a přiložíte k žádosti jakožto doklad o tom, že jste zaplatili poplatek za vydání Führungszeugnis (viz. Doplňující informace na konci vlastní žádosti). Máte možnost si vybrat zda Führungszeugnis bude zaslán na vaši adresu, nebo zadáte adresu přímo konkrétního úřadu vydávajícího Approbation a potom bude Führungszeugnis zaslán přímo tam. Načasujte odeslání žádosti tak, aby při podávání žádosti o Approbation nebyl Führungszeugnis starší než 1 měsíc (jeho vydání trvá cca do 1 týdne).

 8. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat lékařské povolání (ärztliche Bescheinigung)

  http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/imperia/md/content/regob/internet/dokumente/formulare/f_bereich5/sg_55-2/55.2_159_i.pdf

  Zpravidla stačí nechat si vyplnit toto potvrzení u svého praktického lékaře v ČR

 9. Potvrzení o znalosti německého jazyka minimálně na úrovni B2 (ein Zertifikat eines anerkannten Sprachinstituts (z.B. Goethe-Institut) von mindestens B2-Niveau entsprechend des europäischen Referenzrahmens)

  Pokud se vám podaří získat Zertifikat B2, máte nejtěžší část za sebou. Je vhodné si na webu Goethe-Institutu nanečisto vyzkoušet průběh zkoušky B2 včetně poslechových cvičení.

  Pro méně pokročilé by se dal doporučit jazykový kurs zakončený taktéž zkouškou B2. V ČR nabízí B2-zkoušky více jazykových škol, zpravidla však jen 1-5x ročně. Pro bližší termín doporučujeme síť Goethe-Institutů v Německu (např. Berlin, Dresden, München, Frankfurt, Mannheim,…atd.) – obtížnost je stejná, výsledky zpravidla do druhého dne (je možno si nechat mailem sdělit zda jsme uspěli či nikoliv) a opět je možno si nechat Zertifikat-B2 poslat na adresu našeho bydliště nebo přímo na úřad vydávající Approbation (po vydání Approbation získáte originál Zertifikat-B2 zpět).

  Zkušební místa v Německu: http://www.goethe.de/lrn/prf/de19884.htm

  Zkušební místa v ČR: http://www.goethe.de/lrn/prf/de20555.htm

 10. další možné vyžadované přílohy jsou: kopie oddacího listu, potvrzení o získání akademického titulu, Berufserlaubnis – pokud díky němu již vykonáváte povolání lékaře v Německu, atd.

 11. většinu dokumentů a kopií je potřeba nechat přeložit do němčiny u německého soudního tlumočníka s kulatým razítkem (najít na internetu, shromáždit všechny dokumenty, doporučeně poslat a nechat si přeložené zaslat zpět)

  Např.: http://www.kaplan-rostock.de/

Cena za vystavení Approbation se pohybuje zhruba v rozmezí 100-200 Eur. Approbation má neomezenou dobu platnosti.


Ostatní dokumenty

Pokud jste získali Approbation, dohodněte se s vaší nemocnicí na datu, od kterého chcete začít pracovat a nejlépe s předstihem několika dnů podepište pracovní smlouvu. Zajistěte si  ubytování (například krátkodobě na personální ubytovně vaší nemocnice,…ceny se pohybují od 180-250 Eur za měsíc zpravidla včetně elektřiny a vody) a pokračujte ve vyřizování nezbytných formalit:

 1. Meldebescheinigung / Potvrzení o změně bydliště

  - vydává příslušný městský úřad, zadáváte novou adresu aktuálního bydliště.

  - většinou zároveň můžete požádat i o tzv.:

 2. Lohnsteuerkarte

  - což je karta s údaji potřebnými pro vypočítání daní a odpočtů z vaší hrubé mzdy.

  - po nástupu do práce ji odevzdáte na personálním oddělení/účtárně.

  - v Německu je možnost platit tzv. Kirchensteuer = církevní daň, její výše se liší v jednotlivých spolk. zemích a také si můžete zvolit možnost, že ji platit nechcete.

 3. Arbeitgenehmigung – EU = neboli Arbeitserlaubnis/pracovní povolení

  - vyřizuje „Agentur für Arbeit“ a bez něj nesmíte v Německu pracovat!

  - vyzvednete si „Antrag auf Arbeitsgenehmigung-EU“, kam zapíšete i vaše nahlášené bydliště v Německu (případně bydliště, které budete nahlašovat pokud jste tak ještě neučinili), váš zaměstnavatel tam vyplní údaje o nemocnici (razítko,datum nástupu do práce, druh povolání,…) a poté si jej necháte schválit na Agentur für Arbeit.

 4. Mitgliedbescheinigung/Nachweis der Krankenkasee = smlouva/průkaz o německém zdravotním pojištění

  - vyberete si libovolnou německou zdravotní pojišťovnu a u ní sepíšete smlouvu o zdravotním pojištění, kdy zároveň od stejného data musíte potom (i zpětně) ukončit zdravotní pojištění v ČR (většinou stačí zaslat fotokopii potvrzení o zdrav. pojištění v Německu + žádost o ukončení zdrav. pojištění + vrátit kartičku české zdrav. pojišťovny).

  http://www.krankenkassentarife.de/baseportal/kassenliste

  - je dobré se o výběru Krankenkasse poradit s německými kolegy nebo přáteli.

 5. Sozialversicherungsausweis

  - o detailech se poraďte s vaším personálním oddělením nemocnice.

 6. Mitgliedbescheinigung Ärzteversorgung + Bescheinigung über die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht(grüne Karte)

  - potvrzení o účasti na důchodovém pojištění pro lékaře (výhodnější než standartní! Zpětně přesun plateb max. za poslední 3 měsíce – zbytek z dřívějška zůstává v systému standardního důchod. pojištění !!!) + potvrzení o osvobození z platby standardního důchodového pojištění

  - souvisí s přihlášením se do německé lékařské komory:

  případně ještě lékařské komory příslušné spolk. země.

  http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.8.5585

 7. Konto Nummer

  - zaměstnavatel potřebuje číslo účtu kam bude posílat měsíčně váš plat.

  - v mnoha obchodech se dá platit kreditní kartou, ale běžná VISA/MASTERCARD karta není platná všude, univerzální v celém Německu jsou tzv. EC-Karte = získáte při zavedení nového účtu u vaší banky.

  - potvrzení platby se liší, někde chtějí zadat PIN, podpis majitele karty na účtenku anebo nic.

  - existují minimálně 2 uskupení bank, kdy zákazníci dotyčné banky mají zdarma výběr hotovosti v bankomatech všech ostatních bank ze stejné skupiny jako jejich domovská banka.

 8. Nachweis über vermögenswirksame Leistungen = doklad o spoření

  - pokud zaměstnanec zaměstnavateli předloží potvrzení, že si spoří (např. stavební spoření,…), může získat měsíční příspěvek na spoření, jehož výše je u každého zaměstnavatele odlišná.


Platové podmínky

Většina nemocnic v Německu se řídí platovými tabulkami, které ustanovuje a vyjednává tzv. „Marburger Bund“. Univerzitní kliniky mají o něco málo lepší tarify pro svoje lékaře, na druhou stranu tam lékaři často zůstávají déle po práci. Za 8 pracovních hodin máte nárok na 30 minut pauzy, v případě 9 a více pracovních hodin potom 45 minut. Maximální doba po kterou můžete nepřerušeně (kromě výše uvedených pauz) pracovat, je 24 hodin, potom musíte jít domů. Často mají zaměstnanci nemocnice čipovou kartu se kterou se přihlašují/odhlašují při příchodu/odchodu. Je velmi snadné zjistit zda někdo nepřetáhnul hranici 24 hodin a pro nemocnici z toho potom plynou velmi vysoké pokuty! Pro srovnání uvedeme čistou mzdu za úvazek 1,0 bez přesčasů a služeb pro začínajícího svobodného neatestovaného lékaře v ČR a v Německu.

Lékař - absolvent v ČR: 14 420 Kč čistá měsíční mzda bez přesčasů a osobního ohodnocení.

Lékař - absolvent v Německu: 53 704 Kč (2237,69 Eur x kurs cca 24 Kč za 1 Euro) čistá měsíční mzda bez přesčasů.

Popis: paskaD1

Entgeltgruppe: 1 = Assistenzarzt , 2 = Facharzt , 3 = Oberarzt , 4 = Chefarzt

Popis: cz-tabulka

Některé entgeltgruppe jsou ještě rozděleny na „Stufe“ podle toho kolikátým rokem na tomto lékařském postu pracujete. (např. Entgeltgruppe 1: Stufe 1 = první rok jakožto neatestovaný lékař, Stufe 2 = druhý rok, Stufe 3 = třetí rok, Stufe 4 = čtvrtý a pátý rok, Stufe 5 = šest a více let na pozici neatestovaného lékaře).

Popis: offentlich http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/aerzte/kommunal?id=tv-aerzte-vka-2010

(Zusatzversorgung = připojištění, jak  je vidět, čistá mzda je cca 60% hrubé mzdy)

a tady ještě tabulka (hrubá mzda!):

http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/aerzte/kommunal?id=tv-aerzte-vka-2010&matrix=1

Lohnsteuerklasse = daňová třída (např. Lohnsteuerklasse 1 = svobodný,…). Podrobnosti:

http://www.aktuell-verein.de/lohnsteuerklassen.php

Další tipy:

Popis: mobile http://www.mobile.de/home/index.html
Popis: autoscout http://www.autoscout24.de/